اخبار نهنگ

۷ ۱۱, ۱۳۹۷

ایجاد کسب و کار

۱۳۹۷-۱۱-۱۱ ۰۷:۴۳:۵۴ +۰۳:۳۰

از آنجایی که ارائه خدمات در نهنگ از طریق عموم مردم ارجمند صورت می گیرد، شما عزیزان هموطن می توانید با توجه به تخصص و توانمندی هایتان با این شرکت همکاری خود را آغاز نمایید و از این پس نگران درآمد خود نباشید.  

ایجاد کسب و کار۱۳۹۷-۱۱-۱۱ ۰۷:۴۳:۵۴ +۰۳:۳۰